Uwilgotnienie gleby
grafika
28-09-2016

Ocena warunków uwilgotnienia gleby dokonywana jest na podstawie wartości wskaźnika uwilgotnienia gleby SMI (Soil Moisture Index), obliczanego na koniec dekady wg wzoru:

 

 

gdzie: ZWUa – aktualny zapas wody użytecznej w warstwie korzeniowej, ZWU – zapas wody użytecznej w warstwie korzeniowej.

 

Tak zdefiniowany wskaźnik umożliwia porównanie warunków uwilgotnienia w glebach o różnych zdolnościach retencyjnych i obiektywną ocenę intensywności suszy glebowej i stanów nadmiernego uwilgotnienia. W okresie pozawegetacyjnym danej rośliny wskaźnik SMI pokazuje stan uwilgotnienia gleby nieporośniętej.

 

Wskaźnik SMI przyjmuje wartości:

 

       SMI ≥ 5         nadmierne uwilgotnienie

 0 ≤ SMI < 5        optymalne uwilgotnienie

-5 ≤ SMI < 0        susza

 

 

 

ZOBACZ MAPY

 

powrót
drukuj
PDF
Strony w dziale
grafika
19-03-2013