Deficyt wody roślin uprawnych
grafika
29-09-2014

Ocena wielkości deficytu wody dla roślin uprawnych i intensywności suszy rolniczej dokonywana jest na podstawie wskaźnika CDI (Crop Drought Index).

Wskaźnik CDI pokazuje redukcję ewapotranspiracji, spowodowanej niedoborem wody w glebie, w stosunku do ewapotranspiracji potencjalnej i obliczany jest wg wzoru:

 

 

 

 

gdzie: ET – ewapotranspiracja rzeczywista w warunkach niedoboru wody w glebie, 

          ETp – ewapotranspiracja potencjalna w warunkach dostatecznego uwilgotnienia gleby.

  

Wskaźnik CDI przyjmuje wartości:

  

CDI = 0 gdy ET = ETp

CDI < 1 gdy ET < ETp

CDI = 1 gdy ET = 0

 

   

 ZOBACZ MAPY

powrót
drukuj
PDF
Strony w dziale
grafika
19-03-2013