Redukcja plonu
grafika
02-11-2015

Redukcja plonu roślin uprawnych, spowodowana niedoborem wody i redukcją ewapotranspiracji, jest obliczana z użyciem metody Raes'a. Wskaźnik YR (Yield Reduction) jest obliczany co dekadę wg wzoru:

 

gdzie: Yre – plon zredukowany w wyniku niedoboru wody glebowej, Yp – plon potencjalny w warunkach dostatecznego uwilgotnienia gleby, kY - współczynnik reakcji plonu na niedobór wody, ET – ewapotranspiracja rzeczywista, ETp – ewapotranspiracja potencjalna w warunkach dostatecznego uwilgotnienia gleby, M – liczba okresów w fazie fenologicznej i, tj – długość okresu j w fazie i (dni), Li – długość fazy i (dni), j – numer okresu w fazie i.

Wskaźnik YR pokazuje na koniec bieżącej dekady skumulowany wpływ niedoboru wody w poprzednich i bieżącej dekadzie na plon końcowy.

 

  

 

 

ZOBACZ MAPY

powrót
drukuj
PDF
Strony w dziale
grafika
19-03-2013