Opis systemu monitoringu
28-09-2016

W ramach Działania 1.2 Programu stworzono pomiarowo-informatyczny system monitoringu warunków agrometeorologicznych i hydrologicznych w zlewniach rolniczych i ekosystemach rolniczych.

 

Na podstawie analizy zróżnicowania klimatycznego Polski i warunków agroklimatycznych wydzielono na obszarze kraju 13 regionów. Granice regionów pokrywają się z granicami powiatów. Całkowita powierzchnia powiatów leżących w granicach tych regionów wynosi 204 615 km2.   

 

 

 

W każdym z tych regionów znajduje się automatyczna stacja meteorologiczna, z których pozyskiwane dane pomiarowe są transmitowane za pomocą GPRS do Ośrodek ITP w Bydgoszczy.

 

W 7 regionach wybrano reprezentatywne zlewnie rolnicze:

1) polder Fiszewka „S”, region północny - Żuławy (region nr 2)

2) obiekt Kuwasy, region północno-wschodni – zlewnia Biebrzy (region nr 3)

3) zlewnia rzeki Gowienicy, region północno-zachodni, wschodnia część jeziora Miedwie (region nr 4)

4) zlewnia rzeki Mławki, region centralny – Mazowsze (region nr 6)

5) zlewnia rzeki Zgłowiączki, region centralny – Kujawy (region nr 7)

6) zlewnia rzeki Ślęzy, region południowo-zachodni - Przedgórze Sudeckie (region nr 12)

7) zlewnia rzeki Szreniawy, region południowy - Wyżyna Olkuska (region nr 13)

 

Monitorowanie deficytów i nadmiarów wody oraz ich skutków odbywa się metodą wskaźnikową. Zastosowano następujące wskaźniki:

1. Wskaźnik standaryzowanego opadu SPI jako wskaźnik deficytu i nadmiaru opadu

2. Wskaźnik uwilgotnienia gleby SMI

3. Wskaźnik deficytu wody dla roślin uprawnych (suszy rolniczej) CDI

4. Wskaźnik potencjalnej redukcji plonu końcowego YR

 

Wskaźnik SPI obliczany jest dla 35 stacji meteorologicznych położonych na obszarze całego kraju. Parametry potrzebne do określania wskaźników 2-4 są pozyskiwane z użyciem modelowania matematycznego. Zastosowano model CROPBALANCE, będący autorskim modelem opracowanym w ITP, który symuluje bilans wodny gleby z krokiem czasowym 1 doby. 

 

Powyższe wskaźniki wyznaczane są w okresie kwiecień-październik co dekadę za okres poprzedzających 10/11 dni. Tworzona jest prognoza tych wskaźników średnioterminowa (10 dni naprzód) i długoterminowa (20 dni naprzód) na podstawie prognozy meteorologicznej, pozyskiwanej z MeteoGroup Polska. MeteoGroup stosuje własny system prognozowania Multi-Model MOS (Model Output Statistics), u podstaw którego leżą obliczenia meteorologicznych modeli numerycznych z najbardziej uznanych światowych ośrodków.

 

Wskaźniki 2-4, które służą do monitorowania warunków agro-hydro-meteorologicznych obszarów użytkowanych rolniczo, są obliczane dla następujących wskaźnikowych upraw rolniczych:

zboża: ozime – pszenica, jare – jęczmień;

okopowe: ziemniak późny, burak cukrowy;

przemysłowe: rzepak ozimy;

pastewne na zielonkę: niemotylkowe – kukurydza;

trwałe użytki zielone - siedlisko mokre, wilgotne, posuszne, suche.

Wskaźniki dla roślin uprawy polowej są określane dla 4 kategorii agronomicznej gleb: gleby bardzo lekkie, lekkie, średnie, ciężkie.

 

powrót
drukuj
PDF