Gleby i rośliny
27-12-2013

 

Rośliny uprawy polowej i siedliska trwałych użytków zielonych

 

Roślina/

Siedlisko TUZ

Kategoria gleb

Okres wegetacji

bardzo lekkie

lekkie

średnie

ciężkie

Pszenica ozima

x

x

x

x

01.04. – 31.07.

Jęczmień jary

x

x

x

x

11.04. – 10.08.

Ziemniak późny

x

x

x

x

01.05. – 30.09.

Burak cukrowy

-

x

x

x

21.04. – 20.10.

Rzepak ozimy

-

x

x

x

01.04. – 20.07.

Kukurydza na zielonkę

-

x

x

x

01.05. – 31.08.

Siedlisko TUZ

mokre A

wilgotne B

posuszne C

suche D

01.04. – 30.09.

-  na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana

TUZ – trwałe użytki zielone

 

powrót
drukuj
PDF